Nguyện vọng

»

NV2 Đại học Kinh tế tài chính TP HCM

 

Trường: Đại học Kinh tế tài chính TP HCM

Mã trường: KTC
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm Xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D340101Quản trị kinh doanhA, A1, D1,2,3,4,5,613630 
2D340201Tài chính – Ngân hàngA, A1, D1,2,3,4,5,613 
3D340301Kế toánA, A1, D1,2,3,4,5,613 
4C340101Quản trị kinh doanhA,  A1, D1,2,3,4,5,610320 
5C340201Tài chính-Ngân hàngA,  A1, D1,2,3,4,5,610 
6C340301Kế toánA,  A1, D1,2,3,4,5,610 
7C480102Công nghệ thông tin A,  A1, D1,2,3,4,5,610
 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ