Nguyện vọng

»

NV2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 

Điểm NV2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 
 
Mã trường: DTN
STTMã ngànhTên nghànhKhối thiĐiểm xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D620105Chăn nuôi: Chăn nuôi thú yA,A1,D11355Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 55
2D620105Chăn nuôi: Chăn nuôi thú yB1455Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 55
3D620113Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan: Công nghệ sản xuất rau hoa quảA,A1,D11330Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 30
4D620113Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan: Công nghệ sản xuất rau hoa quảB1430Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 30
5D540101Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năngA,A1,D11320Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 20
6D540101Công nghệ thực phẩm: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Thực phẩm chức năngB1420Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 20
7D620110Khoa học cây trồng: Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệuA,A1,D11370Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 70
8D620110Khoa học cây trồng: Trồng trọt; Công nghệ sản xuất cây dược liệuB1470Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 70
9D620102Khuyến nôngA,A1,D11325Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 25
10D620102Khuyến nôngB1425Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 25
11D620115Kinh tế nông nghiệpA,A1,D11325Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 25
12D620115Kinh tế nông nghiệpB1425Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 25
13D620201Lâm nghiệp: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợpA,A1,D11340Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 40
14D620201Lâm nghiệp: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợpB1440Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 40
15D620301Nuôi trồng thuỷ sảnA,A1,D11325Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 25
16D620301Nuôi trồng thuỷ sảnB1425Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 25
17D620116Phát triển nông thônA,A1,D11320Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 20
18D620116Phát triển nông thônB1420Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 20
19D620211Quản lý tài nguyên rừng: Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh họcA,A1,D11360Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 60
20D620211Quản lý tài nguyên rừng: Quản lý tài nguyên rừng; Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh họcB1460Tổng chỉ tiêu khối A,A1,D1,B là 60

Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 gồm:

            + Giấy chứng nhận kết quả thi đại học năm 2014, bản gốc có dấu đỏ của trường thí sinh dự thi.

            + 01 một phong bì dán tem (loại 2 nghìn đồng) ghi rõ địa chỉ người nhận.

            + Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/01 hồ sơ.

 Hồ sơ xét tuyển NV2 gửi theo đường Bưu điện bằng chuyển phát nhanh (Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đại học Thái Nguyên từ ngày 20/8/2014 đến ngày 30/8/2014.

Việc xét tuyển NV2 thực hiện theo từng ngành, lựa chọn theo điểm thi từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Nơi nhận:

-          BGH (báo cáo)

-          Website nhà trường

-          Lưu:VT,ĐT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Văn Điền

 TIN KHÁC

Video

Bản đồ