Nguyện vọng

»

NV2 Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 

Điểm NV2 Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên năm 2014.

 
 
Mã trường: DTE
STTMã ngànhTên nghànhKhối thiĐiểm xét NV2Chỉ tiêu xét NV2Ghi chú
1D310101Kinh tếA,A1,D113150 
2D340101Quản trị Kinh doanhA,A1,D11340 
3D340115Marketing: Quản trị MarketingA,A1,D11340 
4D340103Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hànhA,A1,D11315 
5D340201Tài chính - Ngân hàngA,A1,D11340 
TIN KHÁC

Video

Bản đồ