Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Trần Thị Hiền

 Họ tên gia sư: Trần THị Hiền

Năm sinh: 1978

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Toán

Gia sư môn: Toán lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Nội thành thành phố Vinh

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ