Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Văn Chiến

Họ tên gia sư: Nguyễn Văn Chiến

Năm sinh: 1980

Trình độ: Thạc Sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Gia sư môn: Toán lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ