Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Văn Tùng - Môn Vật Lý

 Họ tên giáo viên: Nguyễn Văn Tùng

Trình độ: Thạc Sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Gia sư môn: Vật lý lớp 10, 11, 12,  ltđh

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ