Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Viết Nhân - Môn Lý

Họ tên giáo viên: Nguyễn Viết Nhân

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Lý

Gia sư môn: Lý lớp 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ