Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Lê Bá Phú

Họ tên giáo viên: Lê Bá Phú

Năm sinh: 1984

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Hoá

Gia sư môn: Hoá lớp 8, 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận (ưu tiện mạn Hưng Nguyên, Nam Đàn)

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ