Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Văn Thỉnh - Môn Lý

  Họ tên giáo viên: Nguyễn Văn Thỉnh

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Gia sư môn: Lý 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ