Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Võ Thị Tố Nga

Họ tên gia sư: Võ Thị Tố Nga

Năm sinh: 1985

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Gia sư môn: Tiếng Anh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ