Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Trần Nam Hà - Môn Sinh

 Họ tên giáo viên: Trần Nam Hà

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Sinh

Gia sư môn: Sinh lớp 8, 9, 10, 11, 12,  ltđh

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ