Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Lương Thanh Bình

Họ tên gia sư: Lương Thanh Bình

Năm sinh: 1987

Trình độ: Cao học

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Gia sư môn: Lýt lớp 9, 10, 11, 12 LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ