Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Trần Hà Lý - Môn Toán

  Họ tên giáo viên: Trần Hà Ly

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Gia sư môn: Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  ltđh

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ