Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Xuân Nam

Họ tên gia sư: Nguyễn Xuân Nam

Năm sinh: 1980

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Vật Lý

Gia sư môn: Lý lớp 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: TP Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ