Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Thanh Nghị - Môn Hoá

Họ tên giáo viên: Nguyễn Thanh Nghị

Trình độ: Thạc Sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Hoá

Gia sư môn: Hoá lớp 8, 9, 10, 11, 12,  ltđh

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ