Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Công Oanh - Môn Hoá

 Họ tên giáo viên: Nguyễn Công Oanh

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Hoá Học

Gia sư môn: Hoá lớp 8, 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ