Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Phạm Thị Thanh Hoa - Tiểu học

 Họ tên giáo viên: Phạm Thi Thanh Hoa

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm giáo dục tiểu học

Gia sư môn: Lớp 1, 2, 3, 4, 5 ôn thi học sinh giỏi, chuyển cấp

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ