Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Lê Thị Thuỷ - Môn Địa

 Họ tên giáo viên: Lê Thị Thuỷ

Trình độ: Thạc Sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Địa

Gia sư môn: Địa lớp 9, 10, 11, 12,  ltđh

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ