Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Trần Bằng Thịnh - Môn Toán

  Họ tên giáo viên: Trần Bằng Thịnh

Trình độ: Thạc Sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Gia sư môn: Toán 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ