Giáo viên trung tâm Alpha

»

giáo viên Nguyễn Tiến Lượng - Môn Văn

 Họ tên giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Trình độ: Thạc Sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn

Gia sư môn: Văn lớp 10, 11, 12,  ltđh

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ