Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Vũ Thanh Hùng

Họ tên gia sư: Vũ Thanh Hùng

Năm sinh: 1986

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Gia sư môn: Vật lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ