Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Thành Trung - Môn Lý

Họ tên giáo viên: Nguyễn Thành Trung

Trình độ: Thạc sỹ

Chuyên ngành: Sư phạm Vật Lý

Gia sư môn: Vật Lý lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ