Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Thị Chung - Tiểu học

Họ tên giáo viên: Nguyễn Thị Chung

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm giáo dục tiểu học

Gia sư môn: Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4, 5

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ