Nguyện vọng

»

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Chỉ tiêu chi tiết 160 trường đến sáng 30/8

 Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: Chỉ tiêu chi tiết 160 trường đến 30/8


Tính đến ngày 30/8, đã có 160 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Tại phía Bắc, có nhiều trường Đại học, còn hàng ngàn chỉ tiêu như Đại học Tân Trào với 1.074 chỉ tiêu; Đại học Nguyễn Trãi vói 1.000 chỉ tiêu; Đại học Công nghiệp Việt Hung với 1.400 chỉ tiêu...

Tại phía Nam, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Đại học Hoa Sen đã có thể xem danh sách cập nhật đến ngày 29/8. Ngoài ra, với 28 Đại học, Cao đẳng phía Nam, thí sinh cũng có rất nhiều cơ hội để lựa chọn.

Danh sách các trường công bố chi tiết chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung dưới đây:

Chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung các trường ĐH phía Bắc tại đây.

Chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung các trường ĐH phía Nam tại đây.

Chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung các trường CĐ phía Bắc tại đây.

Chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung các trường CĐ phía Nam tại đây.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ