•  
Chi tiết thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung của 163 trường trong file đính kèm:

Cao đẳng phía Bắc.doc

Cao đẳng phía Nam.doc

Đại học phía Bắc.doc

Đại học phía Nam.doc