Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Phạm Thanh Bình

  Họ tên gia sư: Phạm Thanh Bình

Năm sinh: 1988

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm giáo dục tiểu học

Gia sư môn: Toán, Tiếng Việt lớp 1, 2, 3, 4, 5, LT Đặng Thai Mai

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972

TIN KHÁC

Video

Bản đồ