Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Lương Huy Thảo

 Họ tên gia sư: Lương Huy Thảo

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Sinh

Gia sư môn: Môn Sinh

Kinh nghiệm: 4 năm, điểm thi ĐH mô Sinh 9.6

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận 

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ