Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Hoàng Thị Bích Phương

Họ tên gia sư: Hoàng Thị Bích Phương

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Hoá

Gia sư môn: Môn Hoá lớp 8, 9, 10 , 11, 12, LTĐH

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh và phụ cận, Nghi Lộc

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ