Giáo viên trung tâm Alpha

»

Giáo viên Nguyễn Thuỳ Linh

 Họ tên gia sư: Nguyễn Thuỳ Linh, SN 1983

Trình độ: Đại học

Chuyên ngành: Sư phạm Văn

Gia sư môn: Tiểu học, Văn, LTĐH

Kinh nghiệm: 10 năm

Thành tích: Đã có hs giỏi tỉnh giải 2, 3, đã dạy nhiều học sinh đậu sư phạm, luật, an ninh, quân sự, ...

Địa điểm gia sư: Thành phố Vinh

Mong muốn: dạy 4 mùa

Liên hệ: 0984.638.972 – 0917.638.972 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ