Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 10 tại thành phố Vinh - Phương trình

 KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG TRÌNH

Chương này được chia thành 13 bài, mỗi bài là một dạng bài tập về “Phương Trình Và Hệ Phương Trình” cụ thể sẽ có các bài như: khái niệm về phương trình, phương trình bậc nhất một ẩn số, phương trình bậc hai một ẩn số, ứng dụng định lý Viet, phương trình chứa giá trị tuyệt đối,.…... Mỗi bài giảng gồm có phần tóm tắt các công thức, và các bài tập có video hướng dẫn giải. Với hơn 65 câu bài tập tự luận được phân thành các dạng bài tập từ đơn giản đển nâng cao. Chương” Phương Trình Và Hệ Phương Trình” là chương khó và trừu tượng, kiến thức này sẽ là nền tảng để giải các bài tập về phương trình và hệ phương trình trong chương trình toán lớp 12.

 

Nội dung bài giảng

I.      Tóm tắt lý thuyết phương trình

           -       Phương trình 1 ẩn.

           -       Điều kiện của phương trình.

           -       Phương trình nhiều ẩn: là phương trình có dạng

           -       Phương trình có chứa tham số

           -       Phương trình tương đương.

           -       Phép biến đổi tương đương.

II.    Bài tập áp dụng

Giáo viên hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.

III.   Bài tập đề nghị

Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ