Gia sư môn Toán

»

14 tính chất hình học mặt phẳng giúp bạn lấy điểm tối đa

 

14 tính chất hình học mặt phẳng giúp bạn lấy điểm tối đa

Nhiều năm học gần đây, những câu hỏi hình học mặt phẳng XOY trong đề thi của BGD&ĐT đều là những câu hỏi phân loại học sinh, vì vậy nó là những câu hỏi khó, câu hỏi giúp học sinh đạt điểm tối đa.

Để chinh phục những câu hỏi này, hẳn nhiên học sinh không thể không biết 14 tính chất dưới đây. Bài này mong muốn giúp học tốt hiểu sâu hơn và các em chưa học tốt phần này có thể bắt đầu.

Còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu với 14 tính chất hình học mặt phẳng XOY:

 

hình học mặt phẳng (1)hình học mặt phẳng (2)hình học mặt phẳng (3)hình học mặt phẳng (4)hình học mặt phẳng (5)hình học mặt phẳng (6)hình học mặt phẳng (7)hình học mặt phẳng (8)hình học mặt phẳng (9)hình học mặt phẳng (10)hình học mặt phẳng (11)hình học mặt phẳng (12)hình học mặt phẳng (13)hình học mặt phẳng (14)

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ