Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 10 tại Vinh - Thống kê

 Chương” Chất Khí” được chia thành 6 bài như sau: cấu tạo chất, thuyết động học phân tử chất khí, quá trình đẳng nhiệt, định luật Bôilơ –Mariôt, quá trình đẳng tích, định luật Saclơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Mỗi bài gồm có phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập đều có video hướng dẫn giải. Với hơn 30 bài tập tự luận được lấy trong các sách vật lý 10 nâng cao và phân thành các dạng bài tập từ cơ bản đển nâng cao. Chương” Chất Khí” là chương trừu tượng và khó, nhưng nội dung của chương là trọng tâm ôn thi học kỳ II và kiểm tra 1 tiết.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ