Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 10 tại Vinh - Tập hợp

 TẬP HỢP.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khái niệm về tập hợp.

  + Cách xác định một tập hợp.

  + Quan hệ bao hàm và quan hệ đồng nhất.

  + Các phép tính về tập hợp.

  + Các tập hợp số thông dụng.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Vấn đề: Tập Hợp

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các khái niệm về tập hợp, tính chất cảu tập hợp và một số phương pháp giải bài tập về tập hợp. Đây là vấn đề đầu tiên trong chương trình toán cao cấp – A1 và những kiến thức này là cần thiết cho các bạn.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ