Gia sư môn Toán

»

Toán 10 thành phố Vinh - Hàm lượng giác cơ bản

 HÀM SỐ CƠ BẢN – HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Định nghĩa hàm số lượng giác: hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan.

  + Miền xác định của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan.

  + Sự biến thiên của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan.

  + Đồ thị của hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan.

  + Các tính chất hàm sin, hàm cos, hàm tan, hàm cotan.

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Vấn đề: Hàm Số Thực – Hàm Số Lượng Giác.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được định nghĩa, miền xác định, sựu biến thiên, đồ thị và tích chất của các hàm sin, cos, tan và cotan. Đây là những kiến thức cơ bản có trong chương trình toán phổ thông và chương trình toán cao cấp – A1.

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ