Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 12 tại tp Vinh - PT mũ - logarit

 Bài 1. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM VÀ ĐỊNH LÍ LAGRANGE

Nội dung bài học:
1. Bài giảng
- Định nghĩa đạo hàm tại một điểm
- Các dạng định nghĩa của đạo hàm, đạo hàm trên một khoảng
- Ý nghĩa hình học của đạo hàm
- Định lý Lagrange
-Ý nghĩa hình học của định lý Lagrange
- Các ví dụ toán liên quan định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange
2.   Bài tập
  Vấn đề 1: - Tính đạo hàm bằng định nghĩa
  Vấn đề 2: - Tìm số c trong định lý Lagrange
                 -  Dùng định lý Lagrange để chứng mình bất đẳng thức
3.  Kiểm tra
       Cuối bài học có bài kiểm tra trắc nghiệm ôn tập kiến thức lý thuyết và bài tập, gồm 10 câu được chấm điểm và đáp án tham khảo.

Bài 2-  HÀM SỐ LOGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Định nghĩa hàm số logarit, tập xác định của hàm số logarit

- Sự biến thiên của hàm số logarit

- Đồ thị hàm số logarit

- Các tính chất  của hàm số logarit

- Các ví dụ toán liên quan đến hàm số logarit

2.   Bài tập

  Vấn đề 1:

- Các phép toán logarit

- Biến đổi cơ số logarit

- Rút gọn biểu thức logarit

  Vấn đề 2: Chứng minh đẳng thức logarit, chứng minh một biểu thức không phụ thuộc vào biến số.

  Vấn đề 3: Tìm tập xác định của hàm số có chứa logarit

3.  Kiểm tra

       Cuối bài học có bài kiểm tra trắc nghiệm ôn tập kiến thức lý thuyết và bài tập, gồm 10 câu được chấm điểm và đáp án tham khảo.

Bài 3. HÀM SỐ y = ex  và y = ln x

                                VÀ ĐẠO HÀM HÀM MŨ – HÀM LOGARIT

Nội dung bài học:

1.  Bài giảng

- Định nghĩa số e, hàm số mũ cơ số e (y = ex ), logarit nepe (ln) và logarit thập phân

- Ứng dụng của logarit nepe và logarit thập phân

- Đạo hàm hàm số mũ, đạo hàm hàm số logarit và cách tích đạo hàm

- Các ví dụ toán liên quan đến tìm đạo hàm hàm số mũ và hàm số logarit

2.  Bài tập

  Vấn đề 1: Tính đạo hàm của hàm số mũ

  Vấn đề 2: Tính đạo hàm của hàm số logarit.

  Vấn đề 3: Tìm giới hạn của hàm số mũ – hàm số logarit (nâng cao)

3.  Kiểm tra

 

       Cuối bài học có bài kiểm tra trắc nghiệm ôn tập kiến thức lý thuyết và bài tập, gồm 10 câu được chấm điểm và đáp án tham khảo.

Bài 4. HÀM SỐ LŨY THỪA

Nội dung bài học:

1.  Bài giảng

- Định nghĩa hàm số lũy thừa, tập xác định của hàm số lũy thừa

- Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số lũy thừa

- Đồ thị hàm số lũy thừa

- Các ví dụ toán liên quan đến hàm số lũy thừa

2.  Bài tập

  Vấn đề 1: Tính đạo hàm của hàm số mũ

  Vấn đề 2: Tính đạo hàm của hàm số logarit.

  Vấn đề 3: Tìm giới hạn của hàm số mũ – hàm số logarit nâng (cao)

3.  Kiểm tra

 

       Cuối bài học có bài kiểm tra trắc nghiệm ôn tập kiến thức lý thuyết và bài tập, gồm 10 câu được chấm điểm và đáp án tham khảo.

PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Định nghĩa về phương trình mũ và phương trình lôragit .

- Công thức cơ bản của phương trình mũ và phương trình lôragit.

-Các phương pháp giải phương trình mũ và phương trình lôragit:

   + Giải phương trình bằng phương pháp biển đổi tương đương.

   + Giải phương trình bằng phương pháp loragit hóa và đưa về cùng cơ số.

   + Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

- Một vài ví dụ và bài toán liên quan đến phương mũ và phương trình lôragit

2.   Bài tập.

- Với 20 bài tập tiêu biểu cho ba phương pháp giải phương trình mũ và phương trình lôragit. Tất cả được khải quát thành những vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1 : Giải phương trình bằng phương pháp biển đổi tương đương .

Vấn đề 2 : Giải phương trình bằng phương pháp loorragit hóa và đưa về cùng cơ số.

Vấn đề 3 : Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

 

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được các phương pháp để giải bài toán về phương trình mũ và phương trình lôragit. Đây là dạng toán quan trọng thường xuất hiện trong các đề thi Tốt Nghiệp và Đại Học      

HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Định nghĩa và các tính chất tổng quát về hệ phương trình.

- Các phương pháp giải hệ phương trình:

   + Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

   + Giải hệ phương trình bằng biến đổi tương đương.

   + Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

2.   Bài tập.

- Với hơn 20 bài tập tiêu biểu thể hiện cho ba cách giải hệ phương. Tất cả được khái quát  thành những vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

Vấn đề 2 : Giải hệ phương trình bằng biến đổi tương đương.

Vấn đề 3 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

 

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được các phương pháp giải bài toán về hệ phương trình mũ và hệ phương trình logarit. Đây là dạng toán nâng cao của bài toán về giải phương trình mũ và phương trình logarit.

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Định nghĩa về bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit .

- Công thức cơ bản của bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit.

-Các phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit:

   + Giải bất phương trình bằng phương pháp biển đổi tương đương.

   + Giải bất phương trình bằng phương pháp lôragit hóa và đưa về cùng cơ số.

   + Giải bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

- Một vài ví dụ và bài toán liên quan đến bất phương mũ và  bất phương trình lôragit

2.   Bài tập.

- Với 20 bài tập tiêu biểu cho ba phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit. Tất cả được khải quát thành những vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1 : Giải phương trình bằng phương pháp biển đổi tương đương .

Vấn đề 2 : Giải phương trình bằng phương pháp loorragit hóa và đưa về cùng cơ số.

Vấn đề 3 : Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

 

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được các phương pháp giải bài toán bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit . Đây là dạng toán quan trọng thường có trong các đề thi Tốt Nghiệp và Đại Học      

HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Định nghĩa và các tính chất tổng quát về hệ bất phương trình.

- Các phương pháp giải hệ bất phương trình:

   + Giải hệ bất phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương.

   + Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

   + Giải hệ phương trình bằng phương pháp đưa về cùng cơ số.

2.   Bài tập.

- Với hơn 10 bài tập tiêu biểu thể hiện cho ba cách giải hệ bất phương trình. Tất cả được khái quát  thành những vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1 : Giải hệ bất phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương

Vấn đề 2 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

Vấn đề 3 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp đưa về cùng cơ số.

 

** Khi học xong bài này, ta sẽ biết được các phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit. Đây là dạng toán nâng cao của dạng toán giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit.


TIN KHÁC

Video

Bản đồ