Gia sư môn Toán

»

Gia sư toán 10 tại Vinh - Hàm số mũ và logarit

 HÀM SỐ CƠ BẢN – HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Định nghĩa hàm số mũ và hàm số logarit.

  + Sự biến thiên của hàm số mũ và hàm số logarit.

  + Đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit.

  + Các phép tính về hàm số mũ và hàm logarit.

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Vấn đề: Hàm Số Cơ Bản – Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được định nghĩa, miền xác định, sựu biến thiên, đồ thị và tích chất của các hàm số mũ và hàm số logarit. Đây là những kiến thức cơ bản có trong chương trình toán phổ thông và chương trình toán cao cấp – A1.

TIN KHÁC

Video

Bản đồ