Gia sư môn Toán

»

Dạy kèm toán 10 tại thành phố Vinh - Hệ phương trình

 BÀI 7: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn số

ax + by = c

Vd: 2x + y = 4

2. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn số 

Định thức :

Khiđó,

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a. 4x – y = 1

b. 3x  - 0y = 12

c. 0x + 2y = 6

Bài 2Không cần giải, hỏi hệ sau có nghiệm hay không: 

Bài 3: Giải các hệ sau

Bài 4:

Bài 5: Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 quả cam hết 17800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam hết 18000 đồng. Hỏi giá tiền của mỗi quả quýt, quả cam

Bài 6Giải hệ phương trình

BÀI 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA 1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hệ gồm 1 phương trình bậc 1 và 1 phương trình bậc 2

- Từ phương trình bậc nhất®rút x hoặc y rồi thếvàophương trình bậc 2

- Giải phương trình bậc 2 thu được

- Kết luận 2 nghiệm của hệ phương trình

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Dạng 1: giải hệ pt gồm 1 phương trình bậc nhất và 1 phương trình bậc hai 2 ẩn

Bài 1. 

Bài 2.   

Bài 3. 

Bài 4. 

Bài 5. 

Bài 6. 

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ.

 

BÀI 9: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI XỨNG LOẠI 1

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hệ phương trình đối xứng loại 1 là hệ phương trình có dạng: 

Nghĩa là hệ phương trình không thay đổi khi ta thay x bởi y và y bởi x

Nhận dạng: thay x bởi y và y bởi x thì từng phương trình không thay đổi

- Biến đổi hệ về dạng sao cho đặt được ẩn phụ

S = x + y và P = xy    ĐK: S2 – 4P ³ 0

Tìm giải S,P

- Tìm x, y biến nó là nghiệm của hệ: X2 – SX + P = 0

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giải các hệ phương trình :

III.BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

BÀI 9: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỐI XỨNG LOẠI 1

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Hệ phương trình đối xứng loại 1 là hệ phương trình có dạng: 

Nghĩa là hệ phương trình không thay đổi khi ta thay x bởi y và y bởi x

Nhận dạng: thay x bởi y và y bởi x thì từng phương trình không thay đổi

- Biến đổi hệ về dạng sao cho đặt được ẩn phụ

S = x + y và P = xy    ĐK: S2 – 4P ³ 0

Tìm giải S,P

- Tìm x, y biến nó là nghiệm của hệ: X2 – SX + P = 0

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giải các hệ phương trình :

 

III.BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

BÀI 10 : HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 – ĐỐI XỨNG LOẠI 2

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Là hệ nếu tráo đổi vai trò của x ,y  thì phương trình này trở thành phương trình kia của hệ

Để giải ta trừ vế theo vế của phương trình và đưa về phương trình tích

PP GIẢI

- Nhận dạng phương trình bằng cách thay x bởi y, y bởi x

- Nếu đối xứng loại  2, trừ vế theo vế của 2pt

- Đưa thành tích và giải bằng phương pháp thế

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giải các hệ pt sau đây


a. Giải hệ phương trình với m = -1

 

b. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

 

ÔN TẬP – KIỂM TRA HK I

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về mệnh đề và tập hợp, tập hợp các dạng toán để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương chương trình học kì I.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

 

 

TIN KHÁC

Video

Bản đồ