Gia sư môn Toán

»

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

 

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn

 

Vẫn là vấn đề về bài toán liên quan đến hàm số, chúng ta sẽ cùng ôn tiếp một dạng bài tập có rất

nhiều ứng dụng có ích cho các dạng toán sau này đó chính là dạng toán tìm giá trị

lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Với tài liệu này các em sẽ được làm quen với 2 quy

tắc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên 1 đoạn.


Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một hàm số, ta có hai quy tắc sau đâyA. Tóm tắt lý thuyết

1. Quy tắc 1 (Sử dụng định nghĩa)

2. Quy tắc 2 (Quy tắc tìm GTLN, GTNN của hàm số trên một đoạn):

Để tìm giá GTLN, GTNN của hàm số f (x) xác định trên đoạn [a,b], ta làm như sau:

Quy ước. Khi nói đến GTLN, GTNN của hàm số f  mà không chỉ rõ GTLN, GTNN trên tập nào thì

ta hiểu là GTLN, GTNN trên tập xác định của f .

B. Một số ví dụ

TIN KHÁC

Video

Bản đồ