Gia sư môn Toán

»

Tính nhân bằng giao điểm

 

Nhân kiểu NHẬT
PHÉP NHÂN

    Người Nhật làm phép nhân vừa 'độc' vừa nhanh
.
(VTC News) - Nếu nhỡ... không thuộc bảng cửu chương thì bạn vẫn có cách để tính nhân rất dễ dàng. Đây là phương pháp được biết từ rất lâu đời và người Nhật Bản đến bây giờ vẫn thường sử dụng. Với cách tính này, bạn có thể nhân các số có 4, 5 chữ số trên giấy nhanh hơn rất nhiều.
 


    Ví dụ ta thực hiện

          *.Phép nhân:    23 x 13   như sau:

    Dựa vào 2 thừa số để ta kẻ những đường song song từ trái sang phải như bàn cờ.

    Thừa số thứ nhất là 23, ta kẻ song song 2 đường rồi 3 đường từ trái sang phải.
 
    Thừa số thứ hai là 13, ta kẻ song song 1 đường rồi 3 đường cũng từ trái sang phải, gắn chồng lên các đường của thừa số thứ nhất.
    Kẻ 2 đường thẳng đứng chia thành 3 cột chứa các giao điểm của các đường song song đã tạo theo 2 thừa số.

    Sau đó ta đếm các giao điểm trong mỗi cột rồi ghi tổng số điểm đếm được.

            Cột 1: có 2 giao điểm

            Cột 2: có 9 giao điểm

            Cột 3: có 9 giao điểm

    Kết quả phép nhân:        23 x 13 = 299
Trường hợp tổng số giao điểm từ 10 trở lên ta chuyển chữ số hàng chục sang cột trước đó (chuyển số nhớ lên hàng trước đó).

          *.Phép nhân        234 x 213
 


        12  chuyển 1 chục sang 13, được 14,

        14, chuyển 1 chục sang 17, được 18,

        18, chuyển 1 chục sang 8 được 9


                    Kết quả:          234 x 213 = 49842
 

 Video hướng dẫn

TIN KHÁC

Video

Bản đồ